Slovensko, ako moderná krajina, sa postupne dostáva do digitalizácie a jedným z takýchto krokov bolo aj založenie spoločnosti tak, aby si ju občania dokázali založiť svojpomocne, online a z pohodlia domova.

Avšak predpokladom na takéto založenie s.r.o. online je aby mala osoba nový občiansky preukaz z čipom s aktuálnym a platným nahraným certifikátom. Ak túto podmienku osoba spĺňa, dokáže sa prihlásiť na portál slovensko.sk, cez ktoré sa jednotlivé kroky uskutočňujú.

Krok 1. Potrebné dokumenty na založenie spoločnosti

 • Overená kópia živnostenského oprávnenia
 • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom
 • Vyhlásenie jediného spoločníka – jediný zakladateľ ním potvrdzuje, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r. o.
 • Vyhlásenie zakladateľa – jediná zakladajúca s. r. o.  ním potvrdzuje, že má viac spoločníkov
 • Spoločenská zmluva – vprípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi
 • Stanovy – ak boli prijaté
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov – o tom, že základné imanie 5000 eur bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine)
 • Znalecký posudok – preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad
 • Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti – potrebné pre zápis nehnuteľnosti ako sídla s. r. o.  do OR
 • List vlastníctva – k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s. r. o.  sídlo 

Tieto dokumenty sa dajú zistiť aj priamo cez spomínaný portál slovensko.sk

Takmer všetky vzory dokumentov sa dajú nájsť online. Odporúčame však si dokumenty dať vypracovať právnikovi, nakoľko väčšina vzorov je veľmi všeobecná a obsahuje len úplne základné informácie, čo môže byť hlavne pri zakladateľskej listine v prípade jediného spoločníka resp. spoločenskej zmluve s dvomi a viacerými spoločníkmi problémom.

Krok 2 – Živnostenský register

Už vieme aké dokumenty budeme potrebovať a môžeme sa pustiť do vyplňovania formulárov a dokumentov. Ako prvé musíme požiadať živnostenský register o živnostenské oprávnenie.

Na portáli slovensko.sk si do vyhľadávača zadáme “jednotné kontaktné miesto” a následne si zvolíme poskytovateľa podľa toho aký okresný úrad Vás má zaregistrovať. Ďalej klikneme na tlačidlo “Prejsť na službu” kde sa prihlásime s vyššie spomínaným elektronickým občianskym preukazom a zo zobrazených možností si vyberieme ohlásenie živnosti pre právnickú osobu.

Do formuláru vyplníme všetky potrebné informácie o novej spoločnosti ako aj informácie o žiadateľovi o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Po vyplnení informácií priložíme potrebné prílohy akou je zakladateľská listina/ spoločenská zmluva alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť kde sa bude nachádzať sídlo spoločnosti. Vyplnený formulár si skontrolujeme a pred odoslaním ešte uložíme pre prípadné zmeny.

Po úspešnom odoslaní a za predpokladu, že všetky priložené dokumenty sú v poriadku Vám do schránky na portáli slovensko.sk príde správa so živnostenským oprávnením. Toto oprávnenie si stiahneme a priložíme k ostatným dokumentom, nakoľko ho ako prílohu budeme prikladať na zápis do obchodného registra.

Krok 3 – Formulár pre zápis do OR

Ako ďalší krok musíme navštíviť stránku ministerstva spravodlivosti: justice.gov.sk. V sekcii “OBCHODNÝ REGISTER SR” si vyberieme “formuláre OR pre podania v elektronickej podobe” a klikneme na možnosť “Formuláre na zápis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe” a zvolíme formulár č. 7 (FUPS).

Ako prvé si vo formulári zvolíme príslušný obchodný register, ktorý Vás bude zapisovať. Následne sa vyplnia polia s navrhovateľom a ostatné potrebné na založenie spoločnosti. Po vyplnení si hore vo formulári klikneme na tlačidlo “Kontrola vyplnenia” ak sa vo formulári nachádzaju chyby, treba ich odstrániť. Správne vyplnený formulár bez chýb si uložíme. Klikneme na tlačidlo “Vygenerovať súbor” a následne tento súbor uložíme.

Krok 4 – Podpísanie dokumentov

Všetky dokumenty ktoré budeme v nasledujúcom kroku prikladať na zápis do obchodného registra musia byť elektronicky podpísané. Môžte tak urobiť na stránke elektronických podpisov.

Krok 5 – Odoslanie dokumentov cez portal slovensko.sk

Blížime sa k záveru založenia spoločnosti – Vašej novej s.r.o.. Opäť sa musíme dostať na portál slovensko.sk kde do vyhľadávača zadáme “Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri” kde prejdeme na elektronickú službu.

Zobrazený formulár vyplníme a klikneme na tlačidlo “Nahraj dokumenty”

Zobrazí sa nám tabuľka s prílohami podania. Ako prvý pridáme vyplnený a elektronicky podpísaný formulár na stránke ministerstva spravodlivosti (FUPS) a následne všetky ostatné dokumenty.

Klikneme na “prehľad podania” kde si ešte raz zhrnieme všetky priložené dokumenty, ak je všetko v poriadku odošleme podanie.

Krok 6 – Zaplatenie poplatkov

Po odoslaní nám do elektronickej schránky príde správa s platobnými podmienkami pre založenie spoločnosti, takzvaný súdny poplatok. Tento poplatok je vo výške 150€ a treba ho zaplatiť štandardne do 15 dní od vystavenia. V prípade ak tento platobný príkaz nestihnete, Vaše podanie nebude vybavené a Vaša s.r.o. sa nebude zapisovať. Po spracovaní platby Vám opäť do schránky príde správa o pridelení sudcu, ktorý bude Vaše podanie s jedinečným číslom vybavovať a zapisovať do obchodného registra.

Krok 7 – Zápis do ORSR

V prípade ak budú všetky dokumenty v poriadku, súdny poplatok riadne a včas zaplatený, do schránky Vám príde ďaľšia správa o vykonaní zápisu do obchodného registra a v prílohe aj výpis z obchodného registra vydávaného ku dňu zápisu Vašej novej spoločnosti.

Existuje aj alternatíva – zverte založenie spoločnosti odborníkom

Celý proces založenia pomocou našej spoločnosti Economic Solutions Slovakia spočíva v pár krochoch:

 • 1. Po vyplnení údajov Vám vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 • 2. Dokumenty Vám zašleme na podpis, podpísané dokumenty nám naskenujete a pošlete späť
 • 3. Od tohto bodu celú administratívu preberá naša spoločnosť a Vy už len počkáte na oficiálny zápis novej spoločnosti do obchodného registra

Stále nie ste rozhodnutý?

Nevadí, stačí keď nám odošlete nezáväzný formulár a my Vás budeme kontaktovať. Napíšte nám na kontakt@economicsolutions.sk alebo na tel. č. 0940 510 547. Celý postup podrobne preberieme, zodpovieme na prípadné otázky a nejasnosti vysvetlíme.

Povinnosti po založení s.r.o.

Založením novej spoločnosti to nekončí, práve naopak začína. Ako novo vzniknutý podnikateľ máte hneď od začiatku podnikania náležité povinnosti. Jednou z nich je aj podvojné účtovníctvo alebo prípadná mzdová agenda. Výhodou založenia spoločnosti cez našu spoločnosť je aj po skončení procesu zakladania následná spolupráca. Našim klientom poskytujeme po založení zľavy vo vedení účtovníctva a miezd a iných služieb

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.