Finančná analýza

Cesta k efektivite

Obchodným partnerom a klientom ponúkame taktiež služby na zvýšenie efektivity ako sú: vypracovanie biznis plánu, finančná analýza podniku či analýza investičného aktíva a portfólia. Cieľom finančných, ekonomických a investičných analýz je optimalizácia, resp. zefektívnenie firemných procesov  a taktiež hospodárenia spoločnosti.

V súčasnosti ponúkame štyri druhy analýz:

 • Vypracovanie biznis plánu
 • Finančná analýza podniku
 • Analýza investičného aktíva
 • Analýza investičného portfólia
Výsledky analýz sú klientom vysvetlené a prezentované podľa záujmu aj osobne. Viac informácií o konkrétnych analýzach rovnako ako aj cenovú ponuku môžete nájsť nižšie, kde sú taktiež pripnuté vzorové práce z praxe.
finančná analýza

Váš úspech je náš biznis

Vzorové analýzy

Finančná analýza podniku

Cena od 289 EUR

Finančná analýza slúži na zhodnotenie finančného zdravia a finančnej výkonnosti spoločnosti, ktorá je potrebná pre účely získania nového kapitálu, získania spoľahlivých obchodných partnerov, efektívneho riadenia finančného kapitálu a maximalizáciu zisku.

Pri získavaní dodatočného kapitálu prostredníctvom určitej pôžičky, napr. úveru, sa banky rozhodujú na základe bonity podniku, preto je potrebné dokladovať finančné zdravie spoločnosti, pričom čím je podnik finančne stabilnejší, tým môže získať lepšie podmienky financovania. Rovnako je dôležité, aby daný podnik bol finančne stabilný a zdravý kvôli možnosti získať od obchodného partnera určité formy výhod, napr. rabaty alebo zľavy (za včasné zaplatenie faktúry,…), naopak, ak spoločnosť nie je finančne stabilná, nie je možné čerpať výhody od obchodných partnerov, prípadne môže niektorých obchodných partnerov úplne stratiť. Efektivita finančného riadenia firmy je kľúčová aj v iných oblasiach, napr. ak je likvidita príliš nízka, hrozí podniku insolventnosť, avšak ak je likvidita príliš vysoká, zbytočne viaže veľa finančných zdrojov na krytie záväzkov, pričom by tieto prostriedky mohla použiť efektívnejšie (reklama, výskum a vývoj, expandovanie…), vďaka čomu spoločnosť môže maximalizovať zisk.

V rámci finančnej analýzy Vám vypracujeme:

 • Horizontálna a vertikálna analýza
 • Analýza likvidity, nákladov a výnosov
 • Analýza aktivity
 • Analýza zadĺženosti
 • Analýza rentability
 • Analýza Ex ante
 • Odporúčania

Klientom ponúkame taktiež možnosť prezentovať zistené skutočnosti osobne, pričom navrhneme odporúčania pre zvýšenie efektivity podniku. V prípade, že by ste plánovali spracovávať finančnú analýzu interne, poskytujeme školenia zamerané aj na túto oblasť. Viac info nájdete na stránke: https://economicsolutions.sk/financna-gramotnost-skolenie-kurz/

Vypracovanie biznis plánu

Cena od 90 EUR

Podnikateľský plán je dokument, ktorý podáva dôležité informácie o podnikaní daného subjektu. Firme slúži ako príručka pre podnikateľa, ktorá určuje smerovanie firmy a taktiež je dôležitá pre získanie finančných prostriedkov v podobe úveru. V prípade podnikateľských úverov banky vyžadujú vypracovanie biznis plánu, ktorý poskytuje pohľad o podniku, produkte alebo službe, marketingových aktivitách, personálnych potrebách, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia. Biznis plán taktiež slúži ako kontrola dosiahnutých výsledkov a smerovania spoločnosti.

V rámci biznis plánu Vám vypracujeme: 

 • Analýza konkurencie
 • Marketingová stratégia
 • Ľudské zdroje
 • Finančné kalkulácie
 • Analýza efektívnosti
 • Analýza v podmienkach neistoty
 • Analýza v podmienkach rizika

V prípade, že potrebujete pomôcť s vypracovaním biznis plánu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom, resp. prostredníctvom kontaktného formulára. Časovo Vám spracujeme biznis plán do 3 dní.

Analýza investičného portfólia

Cena od 80 EUR

Cieľom tvorby investičného portfólia by mala byť minimalizácia rizika pri maximálnom možnom výnose. Všeobecne optimálne portfólio však neexistuje. Každý investor má iné finančné možnosti a najmä inú mieru averzie voči riziku. Do tvorby investičného portfólia musí investor taktiež integrovať aj faktory ako je vek, pretože mladí investori si môžu dovoliť byť agresívnejší vo svojej investičnej stratégii, keďže v dlhodobom horizonte akciový trh rastie, avšak človek v preddôchodkovom veku by už nemal riskovať v takej miere a mal by zvoliť konzervatívnejšie portfólio. Skrátka každý investor má iné možnosti a iné preferencie, to by však nemalo nikoho odradiť, pretože nevyužívať možnosti, ktoré ponúka kapitálový trh by bola jednoducho chyba. Našim cieľom bude analyzovať Vaše súčasné portfólio a pomôcť Vám ho optimalizovať v súlade s Vašimi preferenciami.

V rámci analýzy investičného portfólia sa zameráme na:

 • Vaše preferencie a vzťah k riziku
 • Zloženie investičného portfólia
 • Analýza jednotlivých investičných aktív
 • Odporúčania a optimalizácia investičného portfólia

V prípade, že Vás zaujala možnosť nechať si vypracovať analýzu investičného portólia Vám odporúčame kontaktovať nás telefonicky, mailom, resp. prostredníctvom kontaktného formulára kvôli zisteniu Vašich investičných preferencií a vzťahu k riziku.

Analýza investičného aktíva

Cena od 30 EUR

Zaujímate sa o investovanie? Rozmýšlate, že by ste začali zhodnocovať svoje osobné, resp. firemné finančné úspory? Prostredníctvom analýzy investičného aktíva Vám vypracujeme komplexnú analýzu daného investičného aktíva so zobrazením potenciálneho výnosu, rizika a likvidity.  Dané aktívum porovnáme na trhu s inými investičnými možnosťami tak, aby ste mohli prijať čo najefektívnejšie rozhodnutie.

V rámci analýzy investičného aktíva sa zameriavame na:

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Podielové fondy
 • ETF
 • Komodity
 • Nehnuteľnosti

Ak Vás zaujala možnosť nechať si vypracovať analýzu investičného aktíva Vám odporúčame kontaktovať nás telefonicky, mailom, resp. prostredníctvom kontaktného formulára kvôli zisteniu Vašich investičných preferencií a vzťahu k riziku.

V prípade, že by ste plánovali investovanie firemných či osobných prostriedkov sami, poskytujeme školenia zamerané aj na túto oblasť. Viac info na stránke: 
https://economicsolutions.sk/financna-gramotnost-skolenie-kurz/

Loading...
0EUR
* Povinné